Studie omkring passiv dampning

I 2011 blev der på Center for Air Engeering & Science på Clarkson Universitet i New York undersøgt, om e-cigaret damp ville udgøre en risiko for omkringstående.

Vi har ikke fået adgang til hele studiet men kun opsummeringen, som kan findes på ivaqs.com.

Studiets formål: e-cigaretter er blevet et populært alternativ til cigaretter og derfor er det interessant at vurdere hvordan dampen påvirker et indeklima og og andre folks sundhed i forhold til analoge cigaretter, og en række undersøgelser er blevet lavet med disse.

Materialer og metode: I alt blev der brugt fire forskellige varianter af e-væske med et højt nikotinindhold. Der blev udført to sæt forsøg med en generiske 2-delte e-cigaretter. Test med almindelig tobaksrøg blev også fortaget.

Resultat: damp fra e-cigaretten og tobaksrøg blev sammenlignet, omgivelserne var et 40m3 rum. Dampen blev kategoriseret som værende uden væsentlig risiko, mens tobaksrøg blev klassificeret som værende med væsentlig risiko for at skade menneskers sundhed

Konklusion: elektronisk cigaretter producere meget små mængder skadelige stoffer, og det er ikke sandsynligt passiv damp kan være kræftfremkaldende eller have andre negative sundhedsmæssige virkninger.

Her er endnu et godt argument for at e-cigaretter er et godt alternativ, da vores medmennesker i langt mindre grad bliver påvirket.