e cigaret skadeligDer har været meget debat om hvor skadelige e-cigaretter er, og holdningerne har været blandet, alt efter hvem der har kommenteret på sagen. Her kan du læse hvad man pt. ved
E-cigaretten er et relativt nyt produkt, og man har derfor ikke haft mulighed for at lave undersøgelser af evt. bivirkninger ved et længerevarende brug af e-cigaretter. Man kan derfor ikke komme med et endeligt svar på spørgsmålet, men i stedet præsenterer vi det vi ved, og derudfra må man drage sine egne konklusioner.

Mange e-cigaret brugere er positive

Brugerne af e-cigaretter er generelt tilfredse, og mange kan fortælle om bedre luftveje, øget smags-og lugteevne, forbedret kondition og mange andre ting. I modsætning til traditionelle cigaretter er der ingen forbrændingsproces ved elektroniske cigaretter, og alt indtagelse foregår via damp.

Væsken i e-cigaretterne indeholder vanddamp, tilsætningsstoffer og eventuelt nikotin. Tilsætningsstofferne er  propylenglycol (PG) og/eller glycerol (VG), og så aromastoffer der er med til at give smag og duft til dampen.

PG bruges som fugtgiver i bl.a. medicin, fødevarer, og tandpasta, mens glycerol anvendes som emulgator i fødevarer. Propylenglycol er også  blevet brugt i astma-spray, og er blevet testet ved en række dyreforsøg, og der tyder er intet der tyder på at det er kræftfremkaldende, men ved dagligt brug igennem en lang periode, så kan det ikke afvises at være skadeligt, dog i en meget mindre skala end at ryge cigaretter.

Man ved ikke, hvordan længere tids inhalation via e-cigaretter påvirker lungevævet og resten af kroppen, eller hvordan de påvirker graviditet og fosterudviklingen. Der er kun meget få undersøgelser af, hvordan kroppen påvirkes på kort sigt, når man ryger e-cigaretter, og de viser, at det er uklart om og i hvilket omfang kort tids rygning af e-cigaretter påvirker lungefunktionen.

Der er lavet to undersøgelser, som har set på, hvilke skadelige stoffer der findes i dampen fra E-cigaretter. Begge kom frem til, at der ikke var nogen stoffer i dampen som man med sikkerhed ved er kræftfremkaldende. Mængden af skadelige stoffer var på niveau med hvad der findes i medicinske nikotinprodukter som er godkendte.

Bliv klogere på e-juice her

Gravide og e-cigaretter

Det bedste er at gravide kvinder hverken rygere almindelige cigaretter eller e-cigaretter. Hvis man ryger tobak, så dannes der kulilte, og det har den egenskab, at det  der binder sig til hæmoglobinet i de røde blodlegemer og hindrer dermed, at der kommer ilt nok rundt til fosteret.

Med e-cigaretter dannes der til gengæld ikke nogen kulilte.  I en cigaret findes der omkring 4.000 skadelige stoffer, hvorimod e-cigaretten måske indeholder 5-6 stoffer.

Som sagt er det bedst helt at stoppe brugen af nikotin og dermed også e-cigaretter. Det er dog ikke alle der formår at stoppe med cigaretteren, og hos gravide rygere vil en tredjedel holde op med at ryge inden for de første 3 måneder af graviditeten, men for de resterende er det positivt hvis en e-cigaret kan få dem til at lægge tobakken på hylden, da det trods alt vil være bedre for barnet.

Føl g den seneste forskning her: http://www.ecigarette-research.org/research/index.php